Repartim 800kg de bolquers a 150 famílies del barri

Durant el mes de febrer hem realitzat la 3a entrega de productes de la campanya impulsada per més d’una setantena d’organitzacions del Raval. En aquesta ocasió hem entregat 752 paquets de bolquers (27.041 unitats) i 228 paquets de tovalloletes humides a 150 famílies del barri, que s’han distribuït a través de tres entitats i una xarxa veïnal del Raval (EAMISS, Consell Islàmic, Diàlegs de Dona i Xarxa de Suport Mutu del Raval).

Ja hem entregat 4 tones d’aliments i productes d’higiene

Des de l’inici de la campanya, el 7 de juliol de 2020, amb l’import recaptat (7.405 € fins el gener de 2021) s’han realitzat dues entregues (a l’agost i al novembre) de 4 tones d’aliments, productes de neteja i d’higiene personal que han estat entregats a tres xarxes veïnals del barri (Vecines en Red, EAMISS i Xarxa de Suport Mutu del Raval) que els han repartit entre més de 230 persones i famílies del barri que ho han sol·licitat.

En el marc de la campanya també s’ha fet entrega de paquets de pasta, llaunes de conserva, sucs i snacks a les entitats Diàlegs de Dona, Associació Esportiva Ciutat Vella i Espacio del Inmigrante, que les han repartit entre els seus usuaris i usuàries.

Recaptem més de 7.000€!

La campanya que impulsem 75 organitzacions del Raval i que vam iniciar el passat 7 de juliol, ha recaptat, fins l’1 de setembre, 7.145€.

Amb l’import recaptat durant el primer mes de campanya, a principis del mes d’agost es van comprar més de dues tones d’aliments, productes de neteja i d’higiene personal que es van distribuir entre tres xarxes veïnals del barri (Vecines en Red, EAMISS i Xarxa de Suport Mutu del Raval) que van repartir entre les persones i famílies del barri que ho van sol·licitar.