Bloc deduccions

Deduccions fiscals per donatius a ONG

Fundacions i associacions subjectes a la llei 49/2002

Persones físiques (IRPF)

Deducció en quota íntegra. Límit del 10% de la base liquidable

Fins a 150€ de donació

80%

dels primers 150€ que dones, et dedueixes 120€

Resta de donacions a partir de 150€

35%

a partir dels següents 150€

40%

quan en l’exercici i en els dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat a la mateixa entitat

Persones Jurídiques (IS)

Deducció en quota íntegra. Límit del 10% de la base imposable (*)

 

35%

 

40%

quan en l’exercici i en els dos anteriors s’hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat a la mateixa entitat

Deducció addicional del 5% si l’activitat a la qual es dona és considerada prioritària per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

(*) Si excedeix el límit: es pot aplicar en els 10 exercicis immediats i successius